send link to app

apparkB


4.8 ( 1808 ratings )
Utilidades
Desarrollador Ajuntament de Barcelona
Libre

Paga només pel temps exacte d’estacionament, i consulta la predicció d’ocupació de les places!
ApparkB és el servei de B:SM i l’Ajuntament de Barcelona per al pagament via app de l’estacionament a la places blaves i verdes de la Ciutat.
Estalvia temps i diners des del primer moment.
ApparkB és gratuït i no té cap sobrecost per l’usuari respecte el pagament a parquímetres.
Com funciona?
Un cop aparques el vehicle, inicies l’estacionament, i un cop abandones la teva plaça finalitzes la operació. Així de fàcil! I pagaràs únicament pel temps consumit. Oblida’t de continuar calculant quan temps desitges d’aparcament a les places blaves i verdes abans de gaudir del servei.
ApparkB evita la necessitat de desplaçar-se fins el parquímetre i d’haver de deixar el tiquet dins del vehicle. (S’exclou de l’ApparkB el pagament de la tarifa de residents per les condicions especials que té).
I si ets empresa, pots obrir un compte de flota que us permetrà pagar tots els estacionaments mitjançant una única targeta, i disposareu d’un extracte mensual de totes les operacions.
ApparkB és un mètode de pagament alternatiu, opcional i voluntari que coexisteix en paral·lel al sistema tradicional de parquímetres i amb múltiples beneficis, nous serveis i avantatges pels seus usuaris.
Vols estalviar temps i diners? ApparkB! Més còmode, més ràpid, més econòmic!

- - - - -

¡Paga solo por el tiempo exacto de estacionamiento, y consulta la predicción de ocupación de las plazas!
ApparkB es el servicio de B:SM y del Ayuntamiento de Barcelona para el pago vía app del estacionamiento en las plazas azules y verdes de la Ciudad.
Ahorra tiempo y dinero desde el primer momento.
ApparkB es gratuito y no tiene ningún sobrecoste para el usuario respecto al parquímetro.
¿Cómo funciona?
Una vez aparcas el vehículo, inicias el estacionamiento, y una vez abandonas tu plaza, finalizas la operación. Así de fácil! Y pagarás únicamente por el tiempo consumido. Olvídate de continuar estimando cuánto tiempo deseas de aparcamiento en las plazas azules y verdes antes de disfrutar del servicio.
ApparkB evita la necesidad de desplazarse hasta el parquímetro y de tener que dejar el ticket dentro del vehículo (Se excluye del ApparkB el pago de la tarifa de residente por las condiciones especiales que tiene).
Y si eres empresa, puedes abrir una cuenta de flota que os permitirá pagar todos los estacionamientos mediante una única tarjeta, y dispondréis de un extracto mensual de todas las operaciones.
ApparkB es un método de pago alternativo, opcional y voluntario que coexiste en paralelo al sistema tradicional de parquímetros y con múltiples beneficios, nuevos servicios y ventajas para sus usuarios.
¿Quieres ahorrar tiempo y dinero? ApparkB! ¡Más cómodo, más rápido, más económico!